• 26
  • Jan

Nhân sự kiện đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết lúc 15:00 ngày thứ Bảy 27/01, Tổng Giám Đốc quyết định:


Toàn thể CBCNV công ty Kềm Nghĩa + Titan được nghỉ làm buổi chiều để theo dõi và cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Cụ thể

CNV làm ca 1 - Bình thường, kết thúc ca lúc 14:00
CNV làm ca 2 - Nghỉ trọn ca làm việc Chấm công F/Ro (tùy đăng ký từ CNV)

CNV ca hành chính (làm trọn ngày thứ 7) - Nghỉ làm buổi chiều, từ 11:30 Chấm công F/Ro (tùy đăng ký từ CNV)

CNV ca hành chính (làm ½ ngày thứ 7) - Bình thường, kết thúc ca lúc 11:30
 
Căn cứ Thông báo này, các đơn vị triển khai đăng ký loại hình nghỉ (F/Ro), chậm nhất đến 10:00 thứ Bảy 27/01 cho P.QTNNL

TL.Tổng Giám Đốc

Giám đốc Quản trị Nguồn Nhân lực

Nguyễn Quang Tuyên